ȘEDINȚA DE CONSTITUIRE A CONSILIULUI  NAȚIONAL AL MINORITĂȚII NAȚIONALE ROMÂNE DIN SERBIA

Dr. Ion Omoran – ales la funcția de președinte

Pe data de 5 decembrie 2018 a avut loc ședința constitutivă a Consiliului Național a Minorității Naționale Române (CNMNR).
Ședința a fost inaugurată și prezidată de cel mai în vârstă membru Tihan Matasarevic fiind asistat de cei mai tineri membri Marius Rămianț și Alexandra Rancovici.
Consiliul Național al Minorității Naționale Române va avea următoarea componență: Dr. Ion Omoran, Stevan Mihailov, Rodica Almăjan, Daniel Magdu, Ion Magda, dr. Rodica Petcu, dr. Marius Savu, Marius Rămianț, Manuela Cornea, Marinel Blaj, Dorel Cebzan, prof. Romanța Vărădean, Marin Anca, Tihan Matasarevici, mr. Daniel Petrovici, mr. Roman Bugar, Anișoara Țăran, mr. Marcel Drăgan, Nicu Ciobanu, Alexandra Rancovici, Dragan Demić, Jasmina Glišić și Jasminka Ivanović.
După ședința de constituire s-a constituit preșidenția de lucru alcătuită de Daniel Magdu, Stevan Mihailov și Rodica Almăjan. S-a adoptat următoarea ordine de zi:
Alegerea președintelui Consiliului Național al Minorității Naționale Române; Adoptarea deciziei de alegere a președintelui Consiliului Național al Minorității Naționale Române; Numirea comisiei pentru armonizarea Noului Staut și a Regulamentului de lucru a CNMNRS cu noua regulativă juridică. Ordinea de zi a fost adoptată în unimitate. S-a trecut la punctul II: Alegerea noului președinte al Pentru această funcție a existat o singură propunere. Pe baza propunerii primite de la cei 12 membrii prezenți ai CNMNRS, la funcția de președinte a fost propus și dr. Ion Omoran, cu 14 voturi pentru și 9 abțineri.
La funcția de președinte al CNMNR a fost ales dr Ion Omoran.
În calitate de președinte dr. Ion Omoran a declarat: „În primul rând, doresc să mulțumesc colegilor mei de pe Lista Românească care m-au susținut în aceste momente și m-au votat pentru funcția de președinte al Consiliului Național Român. La fel, doresc să mulțumesc tuturor românilor de pe aceste meleaguri care au susținut lista și care într-adevăr au fost hotărâți în această susținere. Suntem conștienți că am preluat o obligație foarte mare și nu trebuie să-i dezamăgim. Trebuie să fim un Consiliu Național deschis pentru toți românii de pe întreg teritoriu. Să avem în vedere și nevoile românilor care trăiesc și la Sud de Dunăre și să ajutăm toate organizațiile cu prefix românesc, în ideea păstrării identității naționale tomâne. Ceea ce vom prelua de la Consiliu Maghiar, desigur că va fi o obligație mare, dar ne vom forma echipele, departamentele unde se va desfășura activitatea și considerăm că Lista Românească are capaciteți și poate să facă față la toate problemele, iar pe de altă parte avem o dechidere și față de toți membrii Consiliului care sunt de pe alte liste. Deci, dacă doresc să se integreze în activitatea noastră, să facem un tim cât mai puternic pentru a lucra împreună în interesele minorității noastre, noi suntem deschiși pentru aceasta.