INVITAȚIE PUBLICĂ

CONSILIUL NAȚIONAL AL MINORITĂȚILOR NAȚIONALE ROMÂNE
DEPARTAMENTUL PENTRU EDUCAȚIE

INVITAȚIE PUBLICĂ

Se caută colaboratori pentru traducerea și corectarea testelor pentru concursurile școlare la nivel municipal, regional și republican în toate disciplinele școlare, prevăzute de Ministerul Educației, Științei și Dezvoltării Tehnologice din Republica Serbia definite prin calendarul școlar și depuse pentru traducere și corectură de către Secretariatul Provincial pentru Educație, Reglementări, Administrație și Minorități Naționale Naționale.

Traducerea și corectarea în limba română sunt necesare pentru următoarele obiecte:

Școala elementară (generală)

 • Ce ști despre circulație?
 • MATEMATICĂ;
 • FIZICĂ;
 • CHIMIE;
 • GEOGRAFIE;
 • BIOLOGIE;
 • ISTORIE;
 • TEHNICĂ ȘI TEHNOLOGIE pentru clasele 5 și 6;
 • EDUCAȚIE TEHNICĂ ȘI INFORMATICĂ pentru clasele 7 și 8.

Liceu

 • BIOLOGIE
 • ISTORIE
 • CHIMIE

Colaboratorii se vor anunța pentru:

 • Traducerea testelor (pentru fiecare disciplină care sunt incluse în Calendarul competițiilor școlare pentru toate nivelele competiționale).
 • Corectarea tuturor testelor traduse (pentru toate nivelurile de concurență, în toate disciplinele educaționale care sunt incluse în Calendarul competițiilor școlare).

Coordonatorul Departamentului pentru Învățământ al CNMNR este persoana de contact între traducători, lectori și Secretariat.

Plata va fi efectuată după finalizarea tuturor competițiilor școlare, când Secretariatul Provincial pentru Educație, Reglementări, Administrație și Minorități Naționale publică prețul, volumul materialelor traduse, corectate și suma exactă pentru fiecare colaborator.

Traducătorul și lectorul fiecărei discipline educaționale trebuie:

 • să fie disponibil la momentul concursului (februarie-mai) și într-o perioadă scurtă de timp să efectueze traducerea (ziua și ora primirii testelor nu vor fi cunoscute în prealabil);
 • pentru a efectua traducerea rapid și corect, trebuie să respecte termenele stabilite de către Secretariat (ziua și ora pentru a livra traducerile va fi definită prealabil);
 • Să cunoască perfect terminologia școlară pentru fiecare disciplină educațională pe care o traduce sau lectorizează
 • Să aibe competențe informatice într-o varietate de aplicații (procesare de text, ilustrații, anagrame, puzzle-uri, integrame, etc, să posede programe specifice pentru introducerea de formule matematice precum și text în imagini și hărți);
 • să păstreze în secret sub responsabilitatea deplină penală și materială conținutul testelor;
 • să aibe experiență anterioară în traducerea testelor în disciplina educațională aleasă
 • să fie disponibil și să mențină comunicarea, telefonică sau prin poșta electronică, cu persoana de contact pe întreaga durată a perioadei de concurs la toate nivelurile.

Termenul limită de depunere a ofertelor este de 7 (șapte) zile de la data publicării acestei Invitații Publice pe portalul Agenției pentru Achiziții Publice și pe site-ul Consiliului Național al Minorității Naționale Române.

OFERTELE SE DEPUN LA ADRESA

CONSILIUL NAȚIONAL AL MINORITĂȚII NAȚIONALE ROMÂNE
str. Vasko Popa nr.16
26300 Vârșeț

La Vârșeț, 03.06.2019

Coordonatorul Departamentului pentru Învățământ
Rodica Almăjan


НАЦИОНАЛНИ САВЕТ РУМУНСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
ОДБОР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

Објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

Траже се сарадници за превод и лекторисање тестова за школска такмичења, на општинском, регионалном и републичком нивоу у свим школским дисциплинама, предвиђене од стране Министарства образовања, науке и технолошког развоја Републике Србије путем школског календара, а достављају се за превод и лекторисање од стране Покрајинског Секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице.

Потребан је превод и лекторисање на румунски језик за следеће предмете:

ОСНОВНА ШКОЛА:
• ШТА ЗНАШ О САОБРАЋАЈУ;
• МАТЕМАТИКА;
• ФИЗИКА;
• ХЕМИЈА;
• ГЕОГРАФИЈА;
• БИОЛОГИЈА;
• ИСТОРИЈА;
• ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА за 5 и 6 разред;
• ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ за 7 и 8 разред.

СРЕДЊА ШКОЛА
• БИОЛОГИЈА;
• ИСТОРИЈА;
• ХЕМИЈА.

Сарадници треба да се пријављују за:
• Превод тестова ( за сваки предмет – образовну дисциплину која улази у Календар школских такмичења за све нивое такмичења).
• Лекторисање свих превођених тестова ( за све нивое такмичења, у свим образовним дисциплинама које улазе у Календар школских такмичења).

Координатор одбора за образовање Националног Савета румунске националне мањине је контакт особа између преводилаца, летора и Секретаријата.

Обрачун за исплату ће се обавити након завршетка свих школских такмичења, када Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице, објави цену, обим материјала који је преведен и лекторисан и тачан износ за сваког сарадницка.

Преводилац у лектор сваке образовне дисциплине мора:
• да буде доступан у време одржавања такмичења (фебруар-мај) и да у кратком траженом року изврши превод ( дан и час пријема тестова неће бити познат унапред);
• да изврши посао брзо и исправно, да поштује кратке рокове постављени од стране Секретаријата (дан и час за достави завршених превода и леторисање биће тачно утврђени);
• да одлично познаје школску терминологију за сваку образовну дисциплину коју преводи или лекторише;
• да познаје рад на рачунару у различитим програмима (обрада текста, илустрације, да зна да прави анаграме, ребусе, укрштене речи итд, да поседује специјализоване програме и да зна да уноси математичке формуле и текст у слике и харте);
• да под пуном кривичном и материјалном одговорношћу чува у тајности тестове;
• да има досадашње искуство у превођењу тестова у изабраној образовној дисциплини;
• да буде доступан и да одржи комуникацију, телефонским или електорниским путем (маил), са контакт особом током целокупног трајања периода такмичења на свим нивоима.

Рок за достављање понуда је 7 (седам) дана од дања објављивања овог Јавног позива на порталу Управе за јавне набавке и на сајту Националног Савета румунске националне мањине.

ПОНУДЕ ДОСТАВИТИ НА АДРЕСУ

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ РУМУНСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
Ул. Васка Попе бр. 16.
26300 Вршац

У Вршцу 03.06.2019. године

Координатор одбора за образовање
Родика Алмажан