Rezultatul concursului – informare

.

 

Nr. Organizația Titlul proiectului Suma cerută Suma aprobată
1 Societatea de limba Română din VOJVODINA Colonia de arte plastice 25.000,00 0
2 Societatea de limba Română din VOJVODINA Lansarea Monografia 75.000,00 35.000,00
3 Societatea de limba Română din VOJVODINA Revista plurilingvă Novi Most 100.000,00 25.000,00
4 Societatea de limba Română din VOJVODINA Eminescu in durata eternă 30.000,00 0
5 Societatea cultural artistică Mihai Eminescu Editarea revistei Orizonturi Costeiene 50.000,00 20.000,00
6 Biserica Ortodoxă Română Straja Tipărirea publicației Strajerul 50.000,00 20.000,00
7 Centrul de Studii Banatice Blogul cultural și științific al românilor din Vojvodina 100.000,00 70.000,00
8 Uniunea teatrelor de amatori ale Romănilor Tipărirea revistei Scena,periodic editat de U.T.A.R.V.S 30.000,00 20.000,00
9 Societatea Literar Artistica Tibiscus si B.O.R. Revista Maramorac 20.000,00 20.000,00
10 Societatea Literar Artistica Tibiscus Tibiscus – Decembrie 2019 25.380,00 20.000,00
11 Asociația pt Artă si Cultură Româneasă Tipărirea nr 28 al periodicului Lumina Torăceană 100.000,00 20.000,00