Proces verbal al ședinței electronice

.

PROCES VERBAL

Al ședinței electronice a Consiliului Național al Minorității Naționale Române,

În baza articolului 36 și 37 al Regulamentului de lucru al Consiliului Național al Minorității Naționale Române, președintele Consiliului Național al Minorității Naționale Române a convocat ședința electronică a Consiliului Național al Minorității Naționale Române pe data de 27.12.2020 la ora 23.18, când materialul și convocarea ședinței au fost transmise prin poșta electronică (e-mail), tuturor membrilor ai Consiliului Național al Minorității Naționale Române. În textul pentru convocarea ședinței, președintele Consiliului Național al Minorității Naționale Române a specificat că materialul referitor la hotărârile Consiliului de Administrație al CPE „Libertatea” din Panciova vor fi transmise ulterior, mai exact în data de 28.12.2020, în urma înregistrării acelor acte în registrul instituției, deoarece ședința electronică a Consiliului de Administrație al CPE „Liberatea” a avut loc în data de 27.12.2020. În convocarea ședinței electronice a Consiliului Național a fost atașată Propunerea modificărilor și completărilor a Planului Financiar al Consiliului Național al Minorității Naționale Române pe anul 2020, lista hotărârilor Executivului Consiliului Național al Minorității Naționale Române care trebuie confirmate, Procesul verbal al ședinței Consiliului Național al Minorității Naționale Române ținută în data de 03.10.2020, Procesul verbal al ședinței telefonice a Consiliului Național a Minorității Naționale Române din 26.10.2020 și Procesul verbal al ședinței telefonice a Consiliului Național al Minorității Naționale Române din 15.12.2020.

În convocarea ședinței electronice este prevăzută următoarea Ordine de Zi:

Adoptarea Procesului verbal al ședinței Consiliului Național al Minorității Naționale Române din 03.10.2020.

Adoptarea Procesului verbal al ședinței telefonice Consiliului Național al Minorității Naționale Române din 26.10.2020.

Adoptarea Procesului verbal al ședinței telefonice Consiliului Național al Minorității Naționale Române din 15.12.2020

1. Adoptarea propunerii pentru modificarea și completarea planului Financiar al CNMNR pentru anul 2020 (Rectificarea I)

2. Confirmarea hotărârilor Consiliului Executiv al CNMNR

3. Acordarea consimțământului privind Decizia pentru modificarea și completarea Planului financiar al CPE „Libertatea” Panciova pentru anul 2020

4. Acordarea consimțământului privind Decizia pentru modificarea și completarea Statutului CPE „Libertatea” Panciova.

5. Acordarea consimțămândului privind Decizia de revocare a redactorului responsabil al revistei „Lumina”

6. Acordarea consimțământului privind Decizia de numire a redactorului responsabil a.i. al revistei „Lumina”

7. Acordarea consimțământului privind Decizia de revocare a redactorului responsabil al revistei pentru copii „Bucuria copiilor”

8. Acordarea consimțământului privind Decizia de numire a redactorului responsabil a.i. al revistei pentru copii „Bucuria copiilor”

În convocarea ședinței electronice a fost stabilit termenul pentru remarci, întrebări și propuneri pentru modificări sau completări a actelor până marți, 29.12.2020 ora 14.00 la adresa de email a Consiliului Național al Minorității Naționale Române, consiliulnational.ro@gmail.com, iar termenul pentru vot a fost stabilit de marți 29.12.2020 începând cu ora 16.00, până miercuri 30.12.2020 ora 16.00, la fel la mailul Consiliului Național al Minorității Naționale Române, consiliulnational.ro@gmail.com.

În urma transmiterii Deciziilor Consiliului de Administrație al CPE „Libertatea” din Panciova, din partea președintelui Marinel Petrică, președintele Consiliului Național al Minorității Naționale Române a transmis aceste Decizii tuturor membrilor ai Consiliului Național al Minorității Naționale Române prin poșta electronică (e-mail) la data de 28.12.2020 la orele 12.31 și anume: Cererea Consiliului de Administrație al CPE „Libertatea” Panciova nr. 282 din 28.12.2020 pentru acordarea consințământului la Deciziile Consiliului de Administrație al CPE „Libertatea” Panciova: Decizia Consiliului de Adminstrație al CPE „Libertatea” Panciova privind modificarea și completarea Planului financiar al CPE „Libertatea” Panciova pentru anul 2020 (propunerea tabelară a modificărilor), Decizia Consiliului de Adminstrație al CPE „Libertatea” Panciova privind modificarea și completarea Statutului CPE „Libertatea” Panciova nr. 276 din 28.12.2020, Decizia Consiliului de Adminstrație al CPE „Libertatea” Panciova privind revocarea redactorului responsabil al revistei „Lumina” nr. 281 din 28.12.2020, Decizia Consiliului de Adminstrație al CPE „Libertatea” Panciova privind numirea redactorului responsabil a.i. al revistei „Lumina” nr. 279 din 28.12.2020, Decizia Consiliului de Adminstrație al CPE „Libertatea” Panciova privind revocarea redactorului responsabil al revistei „Lumina” nr. 279 din 28.12.2020, Decizia Consiliului de Adminstrație al CPE „Libertatea” Panciova privind numirea redactorului responsabil a.i. al revistei pentru copii „Bucuria copiilor” nr. 280 din 18.12.2020, Decizia Consiliului de Adminstrație al CPE „Libertatea” Panciova privind numirea redactorului responsabil a.i. al revistei „Lumina”. Justificările propunerilor pentru modificarea Planului Financiar al CPE Libertatea Panciova din partea agenției de contabilitatea Konekt Tucakov, Biografia – CV Mărioara Sfera și Biografia – CV Dan Mata cu planul de lucru al revistei de copii „Bucuria copiilor”.

În data de 28.12.2020 membrii Consiliului Național al Minorității Naționale Române: Daniel Petrovici, Marcel Drăgan, Roman Bugar, Alexandra Rancovici, Ion Omoran, Marin Anka, Anișoara Țăran, Ion Magda și Nicu Ciobanu au predat în termen propunerile pentru completarea Ordinei de zi cu următoarele puncte:

– Revocarea preşedintelui Consiliului Naţional al Minorităţii Naţionale Române

– Alegerea preşedintelui Consiliului Naţional al Minorităţii Naţionale Române

Alături de cererea pentru completarea Ordinei de zi a fost transmisă și expunerea de motive privind revocarea președintelui Consiliului Național al Minorității Naționale Române și propunerea pentru alegerea lui Ion Magda președinte al Consiliului Național al Minorității Naționale Române. Ambele documente sunt semnate de 12 (doisprezece) membri ai Consiliului Național al Minorității Naționale Române, și anume: Daniel Petrovici, Anișoara Țăran, Marcel Drăgan, Nicu Ciobanu, Roman Bugar, Alexandra Rancovici, Dragan Demici, Iasminca Ivanovici, Ion Magda, dr Ion Omoran, Anca Marin și Tihan Matasarevici.

Pe data de 29.12.2020 la orele 13.46, președintele Consiliului Național al Minorității Naționale Române anunță membrii Consiliului Național al Minorității Naționale Române, și anume: Daniel Petrovici, Marcel Drăgan, Roman Bugar, Alexandra Rankovici, Ion Omoran, Marin Anca, Anișoara Țăran, Ion Magda și Nicu Ciobanu, că acceptă propunerea pentru completarea Ordinei de zi a ședinței electronice.

În data de 29.12.2020 la orele 13.54, președintele transmite tuturor membrilor Consiliului Național al Minorității Naționale Române privind acceptul său pentru completarea Ordinei de zi, și transmite Ordinea de zi completă cu materialul aferent (cererea pentru completarea ordinei de zi, propunerea pentru revocarea președintelui Consiliului Național al Minorității Naționale Române și propunerea de numire a președintelui Consiliului Național al Minorității Naționale Române).

La vot au participat toți membrii ai Consiliului Național al Minorității Naționale Române (23 de membri), prima a votat Iasmina Glișici la ora 16.07 iar ultimul Daniel Magdu la ora 19.41.

Au votat următorii membri ai Consiliului Național al Minorității Naționale Române:

Iasmina Glișici la ora 16.07

Stevan Mihailov la ora 16.16

Roman Bugar la ora 16.24

Marius Savu la ora 16.26

Marin Anca la ora 16.31 și 19.33

Ion Omoran la ora 16.33

Dragan Demici la ora 16.39

Nicu Ciobanu la ora 16.36 și 16.41

Anișoara Țăran la ora 16.47

Tihan Matasarevici la ora 16.47

Manuela Cornea la ora 16.54

Marcel Drăgan la ora 16.59

Daniel Petrovici la ora 16.59

Alexandra Rancovici la ora 17.00

Ion Magda la ora 17.02

Iasminca Ivanovici la ora 17.04 (a forwardat emailul primit de la Dragan Demici de pe adresa samy1990lea@icloud.com) și 17.15 de pe adresa de e-mail (ivanovicjasmina54@gmail.com)

Rodica Almăjan la ora 17.44

Dorel Cebzan la ora 18.11

Rodica Petcu la ora 19.08

Marinel Blaj la ora 19.09

Romanța Vărădean la ora 19.11

Marius Rămianț la ora 19.38

Daniel Magud la ora 19.41

Se constată că sunt adoptate următoarele decizii:

SE CONSTATĂ CĂ ESTE ADOPTAT PROCESUL VERBAL AL ȘEDINȚEI CONSILIULUI NAȚIONAL AL MINORITĂȚII NAȚIONALE ROMÂNE DIN 03.10.2020

12 membri au votat PENTRU (Iasmina Glișici, Stevan Mihailov, Marius Savu, Marin Anca, Manuela Cornea, Rodica Almăjan, Dorel Cebzan, Rodica Petcu, Marinel Blaj, Romanța Vărădean, Marius Rămianț și Daniel Magdu)

11 membri au votat ÎMPOTRIVĂ (Roman Bugar, Ion Omoran, Dragan Demici, Nicu Ciobanu, Anișoara Țăran, Tihan Matasarevici, Marcel Drăgan, Daniel Petrovici, Alexandra Rancovici, Ion Magda și Iasminca Ivanovici)

SE CONSTATĂ CĂ ESTE ADOPTAT PROCESUL VERBAL AL ȘEDINȚEI TELEFONICE A CONSILIULUI NAȚIONAL AL MINORITĂȚII NAȚIONALE ROMÂNE DIN 26.10.2020

12 membri au votat PENTRU (Iasmina Glișici, Stevan Mihailov, Marius Savu, Marin Anca, Manuela Cornea, Rodica Almăjan, Dorel Cebzan, Rodica Petcu, Marinel Blaj, Romanța Vărădean, Marius Rămianț și Daniel Magdu)

11 membri au votat ÎMPOTRIVĂ (Roman Bugar, Ion Omoran, Dragan Demici, Nicu Ciobanu, Anișoara Țăran, Tihan Matasarevici, Marcel Drăgan, Daniel Petrovici, Alexandra Rancovici, Ion Magda și Iasminca Ivanovici)

SE CONSTATĂ CĂ ESTE ADOPTAT PROCESUL VERBAL AL ȘEDINȚEI TELEFONICE A CONSILIULUI NAȚIONAL AL MINORITĂȚII NAȚIONALE ROMÂNE DIN 15.12.2020

12 membri au votat PENTRU (Iasmina Glișici, Stevan Mihailov, Marius Savu, Marin Anca, Manuela Cornea, Rodica Almăjan, Dorel Cebzan, Rodica Petcu, Marinel Blaj, Romanța Vărădean, Marius Rămianț și Daniel Magdu)

11 membri au votat ÎMPOTRIVĂ (Roman Bugar, Ion Omoran, Dragan Demici, Nicu Ciobanu, Anișoara Țăran, Tihan Matasarevici, Marcel Drăgan, Daniel Petrovici, Alexandra Rancovici, Ion Magda și Iasminca Ivanovici)

SE CONSTATĂ CĂ ESTE ADOPTATĂ DECIZIA PENTRU MODIFICARAE ȘI COMPLETAREA PLANULUI FINANCIAR AL CNMNR PENTRU ANUL 2020 (RECTIFICAREA I)

12 membri au votat PENTRU (Iasmina Glișici, Stevan Mihailov, Marius Savu, Marin Anca, Manuela Cornea, Rodica Almăjan, Dorel Cebzan, Rodica Petcu, Marinel Blaj, Romanța Vărădean, Marius Rămianț și Daniel Magdu)

11 membri au votat ÎMPOTRIVĂ (Roman Bugar, Ion Omoran, Dragan Demici, Nicu Ciobanu, Anișoara Țăran, Tihan Matasarevici, Marcel Drăgan, Daniel Petrovici, Alexandra Rancovici, Ion Magda și Iasminca Ivanovici)

SE CONSTATĂ CĂ ESTE ADOPTATĂ DECIZIA PRIN CARE SE CONFIRMĂ TOATE HOTĂRÂRILE EXECUTIVULUI CONSILIULUI NAȚIONAL AL MINORITĂȚII NAȚIONALE ROMÂNE ÎNTRE DOUĂ ȘEDINȚE ALE CONSILIULUI NAȚIONAL AL MINORITĂȚII NAȚIONALE ROMÂNE

12 membri au votat PENTRU (Iasmina Glișici, Stevan Mihailov, Marius Savu, Marin Anca, Manuela Cornea, Rodica Almăjan, Dorel Cebzan, Rodica Petcu, Marinel Blaj, Romanța Vărădean, Marius Rămianț și Daniel Magdu)

11 membri au votat ÎMPOTRIVĂ (Roman Bugar, Ion Omoran, Dragan Demici, Nicu Ciobanu, Anișoara Țăran, Tihan Matasarevici, Marcel Drăgan, Daniel Petrovici, Alexandra Rancovici, Ion Magda și Iasminca Ivanovici)

SE CONSTATĂ CĂ ESTE ADOPTATĂ DECIZIA PENTRU MODIFICARE ȘI COMPLETAREA PLANULUI FINANCIAR AL CPE „LIBERTATEA” PANCIOVA PENTRU ANUL 2020

12 membri au votat PENTRU (Iasmina Glișici, Stevan Mihailov, Marius Savu, Marin Anca, Manuela Cornea, Rodica Almăjan, Dorel Cebzan, Rodica Petcu, Marinel Blaj, Romanța Vărădean, Marius Rămianț și Daniel Magdu)

11 membri au votat ÎMPOTRIVĂ (Roman Bugar, Ion Omoran, Dragan Demici, Nicu Ciobanu, Anișoara Țăran, Tihan Matasarevici, Marcel Drăgan, Daniel Petrovici, Alexandra Rancovici, Ion Magda și Iasminca Ivanovici)

SE CONSTATĂ CĂ ESTE ADOPTATĂ DECIZIA PENTRU ACORDAREA CONSIMȚĂMÂNTULUI LA DECIZIA PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA STATUTULUI CPE „LIBERTATEA” PANCIOVA

12 membri au votat PENTRU (Iasmina Glișici, Stevan Mihailov, Marius Savu, Marin Anca, Manuela Cornea, Rodica Almăjan, Dorel Cebzan, Rodica Petcu, Marinel Blaj, Romanța Vărădean, Marius Rămianț și Daniel Magdu)

11 membri au votat ÎMPOTRIVĂ (Roman Bugar, Ion Omoran, Dragan Demici, Nicu Ciobanu, Anișoara Țăran, Tihan Matasarevici, Marcel Drăgan, Daniel Petrovici, Alexandra Rancovici, Ion Magda și Iasminca Ivanovici)

SE CONSTATĂ CĂ ESTE ADOPTATĂ DECIZIA PENTRU ACORDAREA CONSIMȚĂMÂNTULUI LA DECIZIA DE REVOCARE A REDACTORULUI RESPONSABIL AL REVISTEI „LUMINA”

12 membri au votat PENTRU (Iasmina Glișici, Stevan Mihailov, Marius Savu, Marin Anca, Manuela Cornea, Rodica Almăjan, Dorel Cebzan, Rodica Petcu, Marinel Blaj, Romanța Vărădean, Marius Rămianț și Daniel Magdu)

11 membri au votat ÎMPOTRIVĂ (Roman Bugar, Ion Omoran, Dragan Demici, Nicu Ciobanu, Anișoara Țăran, Tihan Matasarevici, Marcel Drăgan, Daniel Petrovici, Alexandra Rancovici, Ion Magda și Iasminca Ivanovici)

SE CONSTATĂ CĂ ESTE ADOPTATĂ DECIZIA PENTRU ACORDAREA CONSIMȚĂMÂNTULUI LA DECIZIA DE NUMIRE A REDACTORULUI RESPONSABIL A.I. AL REVISTEI „LUMINA”

12 membri au votat PENTRU (Iasmina Glișici, Stevan Mihailov, Marius Savu, Marin Anca, Manuela Cornea, Rodica Almăjan, Dorel Cebzan, Rodica Petcu, Marinel Blaj, Romanța Vărădean, Marius Rămianț și Daniel Magdu)

11 membri au votat ÎMPOTRIVĂ (Roman Bugar, Ion Omoran, Dragan Demici, Nicu Ciobanu, Anișoara Țăran, Tihan Matasarevici, Marcel Drăgan, Daniel Petrovici, Alexandra Rancovici, Ion Magda și Iasminca Ivanovici)

SE CONSTATĂ CĂ ESTE ADOPTATĂ DECIZIA PENTRU ACORDAREA CONSIMȚĂMÂNTULUI LA DECIZIA DE REVOCARE A REDACTORULUI RESPONSABIL AL REVISTEI PENTRU COPIIBUCURIA COPIILOR

12 membri au votat PENTRU (Iasmina Glișici, Stevan Mihailov, Marius Savu, Marin Anca, Manuela Cornea, Rodica Almăjan, Dorel Cebzan, Rodica Petcu, Marinel Blaj, Romanța Vărădean, Marius Rămianț și Daniel Magdu)

11 membri au votat ÎMPOTRIVĂ (Roman Bugar, Ion Omoran, Dragan Demici, Nicu Ciobanu, Anișoara Țăran, Tihan Matasarevici, Marcel Drăgan, Daniel Petrovici, Alexandra Rancovici, Ion Magda și Iasminca Ivanovici)

SE CONSTATĂ CĂ ESTE ADOPTATĂ DECIZIA PENTRU ACORDAREA CONSIMȚĂMÂNTULUI LA DECIZIA DE NUMIRE A REDACTORULUI RESPONSABIL A.I. AL REVISTEI PENTRU COPIIBUCURIA COPIILOR”. SE NUMEȘTE DAN MATA DE REDACTOR RESPONSABIL AL REVISTEI PENTRU COPII „BUCURIA COPIILOR”

12 membri au votat PENTRU (Iasmina Glișici, Stevan Mihailov, Marius Savu, Marin Anca, Manuela Cornea, Rodica Almăjan, Dorel Cebzan, Rodica Petcu, Marinel Blaj, Romanța Vărădean, Marius Rămianț și Daniel Magdu)

11 membri au votat ÎMPOTRIVĂ (Roman Bugar, Ion Omoran, Dragan Demici, Nicu Ciobanu, Anișoara Țăran, Tihan Matasarevici, Marcel Drăgan, Daniel Petrovici, Alexandra Rancovici, Ion Magda și Iasminca Ivanovici)

SE CONSTATĂ CĂ NU ESTE ADOPTATĂ PROPUNEREA CA DANIEL MAGDU SĂ SE REVOCE DIN FUNCȚIA DE PREȘEDINTE AL CONSILIULUI NAȚIONAL AL MINORITĂȚII NAȚIONALE ROMÂNE

11 membri au votat PENTRU (Roman Bugar, Ion Omoran, Dragan Demici, Nicu Ciobanu, Anișoara Țăran, Tihan Matasarevici, Marcel Drăgan, Daniel Petrovici, Alexandra Rancovici, Ion Magda și Iasminca Ivanovici)

12 membri au votat ÎMPOTRIVĂ (Iasmina Glișici, Stevan Mihailov, Marius Savu, Marin Anca, Manuela Cornea, Rodica Almăjan, Dorel Cebzan, Rodica Petcu, Marinel Blaj, Romanța Vărădean, Marius Rămianț și Daniel Magdu)

SE CONSTATĂ CĂ NU ESTE ADOPTATĂ PROPUNEREA DE NUMIREA LUI ION MAGDA ÎN FUNCȚIA DE PREȘEDINTE AL CONSILIULUI NAȚIONAL AL MINORITĂȚII NAȚIONALE ROMÂNE

11 membri au votat PENTRU (Roman Bugar, Ion Omoran, Dragan Demici, Nicu Ciobanu, Anișoara Țăran, Tihan Matasarevici, Marcel Drăgan, Daniel Petrovici, Alexandra Rancovici, Ion Magda și Iasminca Ivanovici)

12 membri au votat ÎMPOTRIVĂ (Iasmina Glișici, Stevan Mihailov, Marius Savu, Marin Anca, Manuela Cornea, Rodica Almăjan, Dorel Cebzan, Rodica Petcu, Marinel Blaj, Romanța Vărădean, Marius Rămianț și Daniel Magdu)

La ora 21.26 președintele Consiliului Național al Minorității Naționale Române a anunțat prin poșta electronică (e-mail) toți membrii ai Consiliului Național al Minorității Naționale Române că au votat toți membri ai Consiliului Național al Minorității Naționale Române (23 membri) și că încheie votul la ședința electronică în data de 29.12.2020 la ora 21.25. Deciziile și procesul verbal de la ședința electronică vor bi publicate pe site-ul oficial al Consiliului Național al Minorității Naționale Române ( (https://cnmnr.org/) în termen legal.

Grefier,

Tiberiu Ciortan

Președinte,

Daniel Magdu

Deciziile se vor traduce în termen legal

DECIZIILE