//Concurs informare

Concurs informare

Nr. Registr. 246/23
Vârșeț 11.04.2023
În conformitate cu articolul 7, alineatul 6, articolul 10 și articolul 113 din Legea privind consiliile
naționale ale minorităților naționale și articolele 20 și 38 din Statutul Consiliului Național al Minorității
Naționale Române, la data de 11.04.2023. Consiliul Executiv al Consiliului Național al Minorității
Naționale Române

C O N C U R S

Pentru finanțarea – cofinanțarea proiectelor de importanță majoră pentru minoritatea națională
română în anul 2023, din domeniul informării.
În baza Planului financiar al Consiliul Național al Minorității Naționale Române, Consiliul Național al
Minorității Naționale Române va finanța – cofinanța proiecte și programe în valoare de 1.000,000.00
dinari pentru următoarele domenii din sfera mass-media:
Reviste și ziare în limba română.
Portaluri web și conținuturi mediatice în formatul electronic care informează despre activitățile
relevante pentru minoritatea / comunitatea română.
Editarea de carte în limba română.
Echiparea redacțiilor.
Criterii generale pentru participarea la concurs:
Dreptul de a participa la concurs au exclusiv: persoanele juridice, asociațiile, fundațiile și alte organizații
înregistrate în Registrul corespunzător.
Criteriile pentru acordarea surselor financiare sunt:
– Conformitatea proiectului / programului cu toate cerințele concursului și a documentelor concursului
– Proiectul/programul să fie din domeniul informării minorității naționale române
Solicitanții care depun cereri trebuie să prezinte un raport scurt despre activitățile lor, cel mult pe o
pagină A4.
Cererea de finanțare se va depune pe un formular special, care face parte integrantă din documentația
concursului și poate fi găsită pe site-ul Consiliului Național al Minorității Naționale Române
www.cnmnr.org sau la biroul Consiliului Național al Minorității Naționale Române, strada Vaska Pope nr.
16, 26300 Vršac.
Pe lângă cererea de finanțare se vor depune obligatoriu și următoarele acte:

Copia înregistrării solicitantului la autoritatea competentă cu descrierea și codul activității pentru care
este înregistrat beneficiarul..
Datele generale ale solicitantului
Descrierea detaliată a proiectului / programului și a structurii financiare detaliate – descrierea, modul și
metoda de realizare, planul și tipurile de activități, beneficiarii vizați de proiect, timpul realizării
programului sau proiectului etc. (Maxim 2 pagini, cu descrierea se poate depune și exemple de material
tipărit anterior).
Termenul limită pentru depunerea cereri de finanțare este 28.04.2023.
Cererile se trimit la adresa
Национални Савет румунске националне мањине
Constiliul Național al Minorității Naționale Române
Васка Попе бр. 16
26300 Вршац
cu specificarea – Concurs din domeniul informării

Documentația depusă nu se va returna.
Cererile depuse după expirarea termenului sau cu proiecte cu documentație incompletă și cereri trimise
prin fax sau e-mail, cereri nesemnate și neverificate, precum și cereri ale beneficiarilor cărora Consiliul
Național al Minorității Naționale Române a alocat finanțare în perioada anterioară – cofinanțarea
proiectelor, care nu au depus un raport privind realizarea lor, nu vor fi luate în considerare.
În conformitate cu articolul 45 din Statutul Consiliului Național al Minorității Naționale Române,
Departamentul de Informare înaintează Consiliului Executiv al Consiliului propuneri de alocare a
fondurilor.
Consiliul Executiv al Consiliului adoptă decizia privind alocarea fondurilor determinate de concurs în
termen de 8 zile de la data primirii propunerii de alocare de către Departamentul pentru informare al
Consiliului. Decizia privind alocarea fondurilor alocate de Concurs este supusă aprobării în prima
următoare ședință a Consiliului Național al Minorității Naționale Române.
În temeiul deciziei de atribuire, președintele Consiliului Național al Minorității Naționale Române încheie
un contract cu beneficiarul fondurilor în care vor fi reglementate drepturile și obligațiile reciproce și se
va face plata fondurilor alocate.
Consiliului Executiv al Consiliului Național al Minorității Național Române.

Președintele Consiliului Executiv al CNMNR
Daniel Magdu

FORMULAR


Se recomandă toate proiectele pe lângă forma clasică prin poștă, să fie transmise și prin e-mail

consiliulnational.ro@gmail.com