Новости

Записник са електронске седнице

. З А П И С Н И К Са електронске седнице Националног савета румунске националне мањине. У складу са чланом 36. и 37. Пословника о раду Националног савета румунске националне мањине, Председник Националног савета…

Конкурс информисање

Препоруке за подношење пројеката Препоручује се да се сви пројекти пошаљу е-поштом на адресу: consiliulnational.ro@gmail.com са свом скенираном документацијом. Пројекти послати електронском поштом морају се слати регуларном поштом. Тиме се избегава кашњење пријава примљених поштом.Termenul…

Kонкурс за традиционалне манифестације

Деловодни број:764/20 У Вршцу 18.10.2020. године На основу члана 7. став 6.,10. и 13. став. 2. тачка 1) Закона о националним саветима националних мањина, и члана 20. и 38. Статута Националног Савета румунске националне мањине,…

Конкурс

Деловодни број:765/20 У Вршцу 18.10.2020. године НАЦИОНАЛНИ САВЕТ РУМУНСКЕ НАЦИОНАЛЕ МАЊИНЕ CONSILIUL NAŢIONAL AL MINORITĂŢII NAŢIONALE ROMÂNE NATIONAL COUNCIL OF THE ROMANIAN ETHNIC MINORITY Vršac, Vaska Pope 16, tel/fax: 013/403-859, 065/892-8527 e-mail: consiliulnational.ro@gmail.com У Вршцу…

Конкурс

NACIONALNI SAVET RUMUNSKE NACIONALNE MANJINE CONSILIUL NAŢIONAL AL MINORITĂŢII NAŢIONALE ROMÂNE NATIONAL COUNCIL OF THE ROMANIAN ETHNIC MINORITY Vršac, Vaska Pope 16, tel/fax: 013/403-859, 065/892-8527 e-mail: consiliulnational.ro@gmail.com Деловодни број:683/20 У Вршцу 18.09.2020. године На основу…

Саопштење за јавност

Национални Савет Румунске Националне Мањине реагује на увреде упућене поводом именовања нових чланова Управног Одбора НИУ Либертатеа, као и излагању неистиних чињеница. Увредама се нећемо бавити, већ ћемо изложити чињенично стање. Национални Савет Румунске Националне…

Именован је Управни Одбор НИУ Либертатеа

Дана 17.02.2020 одржана је телефонска седница Националног Савета Румунске Националне Мањине у складу са чланом 20 став 1 тачка 5 Статута Националног Савета Румунске Националне Мањине са једном тачком дневног реда: - Разрешење и именовање…