Конкурс

NACIONALNI SAVET RUMUNSKE NACIONALNE MANJINE CONSILIUL NAŢIONAL AL MINORITĂŢII NAŢIONALE ROMÂNE NATIONAL COUNCIL OF THE ROMANIAN ETHNIC MINORITY Vršac, Vaska Pope 16, tel/fax: 013/403-859, 065/892-8527 e-mail: consiliulnational.ro@gmail.com На основу члана 7. став 6.,члан 10. и…

Конкурс култура

На основу члана 7. став 6.,члан 10. и 13. став. 2. тачка 1) Закона о Националним саветиманационалних мањина, и члана 20. и 38. Статута Националног Савета румунске националнемањине, дана 05.07.2022. године, Извршни одбор Националног Савета…

Конкурс информисање

На основу члана 7. став 6.,члан 10. и члана 113. Закона о Националним саветиманационалних мањина, и члана 20. и 38. Статута Националног Савета румунске националнемањине, дана 04.07.2022. године, Извршни одбор Националног Савета румунскенационалне мањине расписује…

Конкурс

На основу члана 7. став 6., члан 10. и 13. став. 2. тачка 1) Закона о националним саветиманационалних мањина, и члана 20. и 38. Статута Националног Савета румунске националнемањине, дана 04.07.2022. године, Извршни одбор Националног…

Конкурс

Дел. бр.229/22  Вршцу 04.05.2022. године На основу члана 7. став 6.,члан 10. и 13. став. 2. тачка 1) Закона о Националним саветима националних мањина, и члана 20. и 38. Статута Националног Савета румунске националне мањине,…

Конкурс

К О Н К У Р С За финансирање – суфинансирање традиционалних манифестација од значаја за румунску националну мањину из области културе. Национални Савет румунске националне мањине финансираће – суфинансираће пројекте и програме на основу…

Конкурс

. У Вршцу 27.12.2021. године На основу члана 7. став 6.,члан 10. и члана 113 став 2 тачка 2. Закона о националним саветима националних мањина, и члана 20. и 38. Статута Националног Савета румунске националне…