Конкурс информисање

. Дел. бр. 775/21 У Вршцу 22.11.2021. године На основу члана 7. став 6.,члан 10. и члана 113. Закона о националним саветима националних мањина, и члана 20. и 38. Статута Националног Савета румунске националне мањине,…

Конкурс култура

Дел. бр.730/21 Вршцу 08.11.2021. годинеНа основу члана 7. став 6., члан 10. и 13. став. 2. тачка 1) Закона о националним саветима националних мањина, и члана 20. и 38. Статута Националног Савета румунске националне мањине, дана…

Cуфинансирање традиционалних манифестација од значаја за румунску националну…

NACIONALNI SAVET RUMUNSKE NACIONALNE MANJINECONSILIUL NAŢIONAL AL MINORITĂŢII NAŢIONALE ROMÂNENATIONAL COUNCIL OF THE ROMANIAN ETHNIC MINORITYVršac, Vaska Pope 16, tel/fax: 013/403-859, 065/892-8527e-mail: consiliulnational.ro@gmail.com Деловодни број:729/21У Вршцу 08.11.2021. године На основу члана 7. став 6.,10. и…

Конкурс

Дел. бр.553/21  Вршцу 12.07.2021. године На основу члана 7. став 6., члан 10. и 13. став. 2. тачка 1) Закона о националним саветима националних мањина, и члана 20. и 38. Статута Националног Савета румунске националне…

Конкурс традиционалне манифестације

Вршцу 24.06.2021. године На основу члана 7. став 6., члан 10. и 13. став. 2. тачка 1) Закона о националним саветима националних мањина, и члана 20. и 38. Статута Националног Савета румунске националне мањине, дана…