Записник са електронске седнице

. З А П И С Н И К Са електронске седнице Националног савета румунске националне мањине. У складу са чланом 36. и 37. Пословника о раду Националног савета румунске националне мањине, Председник Националног савета…

Конкурс информисање

Препоруке за подношење пројеката Препоручује се да се сви пројекти пошаљу е-поштом на адресу: consiliulnational.ro@gmail.com са свом скенираном документацијом. Пројекти послати електронском поштом морају се слати регуларном поштом. Тиме се избегава кашњење пријава примљених поштом.Termenul…

Kонкурс за традиционалне манифестације

Деловодни број:764/20 У Вршцу 18.10.2020. године На основу члана 7. став 6.,10. и 13. став. 2. тачка 1) Закона о националним саветима националних мањина, и члана 20. и 38. Статута Националног Савета румунске националне мањине,…

Конкурс

Деловодни број:765/20 У Вршцу 18.10.2020. године НАЦИОНАЛНИ САВЕТ РУМУНСКЕ НАЦИОНАЛЕ МАЊИНЕ CONSILIUL NAŢIONAL AL MINORITĂŢII NAŢIONALE ROMÂNE NATIONAL COUNCIL OF THE ROMANIAN ETHNIC MINORITY Vršac, Vaska Pope 16, tel/fax: 013/403-859, 065/892-8527 e-mail: consiliulnational.ro@gmail.com У Вршцу…

Конкурс

NACIONALNI SAVET RUMUNSKE NACIONALNE MANJINE CONSILIUL NAŢIONAL AL MINORITĂŢII NAŢIONALE ROMÂNE NATIONAL COUNCIL OF THE ROMANIAN ETHNIC MINORITY Vršac, Vaska Pope 16, tel/fax: 013/403-859, 065/892-8527 e-mail: consiliulnational.ro@gmail.com Деловодни број:683/20 У Вршцу 18.09.2020. године На основу…