//Concurs

Concurs

Text concurs – limba română

Text concurs – limba sârbă

Formularul concursului PDF
Formularul concursului WORD

Concursul se încheie pe data de 25 aprilie 2019

În conf. cu art. 7, al.6,10 și 13, al.2, pct.1 din Legea privind Consiliile Naționale ale Minorităților Naționale precum și art. 20 și 38 din Statutul Consiliului Național al Minorității Naționale Române (CNMNR), Consiliul Executiv al CNMNR pe data de 16.04.2019 publică următorul:

CONCURS

pentru
finanțarea – cofinanțarea programelor și proiectelor de
importanță majoră pentru minoritatea națională română în
domeniul culturii în prima jumătate a anului 2019

Consiliul
Național al Minorității Naționale Române va finanța –
cofinanța proiectele și programele pe baza Planului Financiar al
CNMNR pentru prima jumătate a anului 2019, în valoare totală de
1.500.000 dinari, pentru următoarele domenii:

 1. Creație
  scenică – tearu de amatori – creație și interpretare a
  repertoriilor teatrelor de amatori în limba română (spectacole de
  teatru, ateliere, festivaluri, premii);

 2. Manifestări
  jubiliare;

 3. Alte
  interpretări ale programelor și conținuturilor culturale.

Condiții
generale ale concursului

Dreptul
de a participa la concurs îl au în mod exclusiv:

asociațiile culturale și de altă natură, înregistrate pentru
desfășurarea activităților în domeniul culturii, precum și alte
subiecte în domeniul culturii cu excepția instituțiilor publice
ale căror fondator este Republica Serbia, organele provinciale sau
unitățile administrative locale.

 1. Criteriile
  de acordarea mijloacelor financiare
  :


Gradul de compatibilitate a programului/proiectului cu cerințele
concursului și documentația de concurs;


Proiectul/programul satisface interesul general al minorității
române în domeniul culturii;

 • Cererea
  trebuie însoțită de raportul privind cheltuirea mijloacelor
  financiare obținute de la CNMNR în anul 2018, iar în condițiile
  în care subiectul depune cerere de finanțare către CNMNR pentru
  prima dată, raportul privind realizarea a cel puțin unui
  program/proiect, în cazul în care a mai depus cerere de finanțare
  către alți subiecți.

 • Subiecții
  care depun cererile pentru prima dată trebuie să depună și un
  scurt raport privind activitățile de până acum, spectacole și
  altele, cel mult pe o pagină format A4.

 1. Cererea
  de concurs
  se depune pe un formular
  special care însoțește acest concurs și poate fi regăsită pe
  site-ul CNMNR sau la sediul acestuia, str. Vaska Pope 16, 26300
  Vârșeț

.

Cererea
va fi însoțită în mod obligatoriu de:

 • Copia
  hotărârii de înregistrare a subiectului la instituția abilitată,
  însoțită de descrierea domeniului de activitate pentru care
  subiectul este înregistrat
  ;

 • Date
  generale privind beneficarul mijloacelor financiare;

 • Descrierea
  detaliată a programului/proiectului și devizul finaciar detaliat

  descriere, metode, modalități de realizare, planul și tipurile de
  activități, beneficiarii proiectului, perioada de realizare (a
  se anexa descrierea pe cel mult două pagini);
  descrierea
  poate fi însoțită de materiale tipărite, audio – video și
  alte anexe privind proiectul sau subiectul

 • Raportul
  privind cheltuirea mijloacelor financiare obținute de la CNMNR în
  anul 2018, iar în condițiile în care pesoana juridică depune
  cerere de finanțare către CNMNR pentru prima dată, raportul
  privind realizarea a cel puțin unui program/proiect din surse
  financiare proprii sau atrase de la terți;

Termenul
limită de depunere a cererilor este de 8 zile de la data publicării
pe site-ul CNMNR

Cererile
însoțite de anexe se depun pe adresa:

Nacionalni
savet rumunske nacionalne manjine

Vaska
Pope 16

26300
Vršac

cu
mențiunea – concursul din domeniul culturii

Documentația
depusă nu se returnează.

 1. Cererile
  depuse după termenul limită precum și cererile incomplete sau
  neconforme cu cerințele concursului, trimise prin e-mail sau fax,
  precum și cererile subiecților care în perioada precedentă nu au
  justificat mijloacele financiare obținute de la CNMNR, nu vor fi
  evaluate.

 1. În
  conf. cu art. 45 din Statutul CNMNR, Departamentul pentru Cultură
  va înainta către Consilul Executiv propunerile de repartizare a
  mijloacelor financiare;

 1. Consiliul
  Executiv adoptă hotărârea de
  repartizare a mijloacelor financiare în termen de 8 zile de la
  primirea propunerii. Hotărârea finală se adoptă la prima
  următoarea ședința a CNMNR

 1. În
  baza hotărârii CNMNR, președintele CNMNR încheie contract cu
  beneficiarul, în care vor fi stipulate drepturile și obligațiile
  părților, urmând transferul mijloacelor financiare acordate.

Președintele

Consiliului Naționalal Minorității Națioanle Române
Ion Omoran