Decizii adoptate în unanimitate, în favoarea etniei noastre

Pe data de 28 februarie la Casa „Butoarcă” din Vârșeț a avut loc prima ședința din acest an a Consiliului Național al Minorității Naționale Române din Serbia. A fost o ședință constructivă și unică în felul ei, majoritatea deciziilor fiind adoptate în unanimitate.
Ordinea de zi a cuprins următoarele puncte: Confirmarea hotărârilor Consiliului Executiv; Adoptarea raportului statistic al Consiliului Național pe anul 2019; Raportul financiar și raportul de activitate al Casei de Presă și Editură „Libertatea” pentru anul calendaristic 2019; Programul de activitate și planul financiar al Casei de Presă și Editură „Libertatea” pe anul calendaristic 2020; Raportul financiar și raportul de activitate al I.C.R.V. pe perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2019; Planul financiar și programul de activitate al I.C.R.V. pe anul 2020; Decizia de deschidere a biroului C.N.M.N.R.S. în Cladova și Diverse. Ordinea de zi a fost completată cu propunerea lui Stevan Mihailov privind retrocedarea clădirii „Luceafărul” din Vârșeț.
După adoptarea procesului-verbal de la ședința din 28 decembrie 2019 cu majoritatea de 16 voturi, au urmat dezbateri pe tema ședinței telefonice din 17 februarie 2020. Procesul-verbal al ședinței telefonice a fost adoptat cu 14 voturi.
Referitor la primul punct – Confirmarea hotărârilor Consiliului Executiv, președintele Magdu a spus că de la convocarea ședinței Consiliul Executiv a adoptat încă o hotărâre referitoare la acordarea părerii pozitive în legătură cu proiectele mass-media în limba română, trimise la concursul de cofinanțare al Ministerului Culturii și Informării. Raportul statistic al C.N.M.N.R.S. pe anul 2019 a fost adoptat cu majoritatea de voturi. Bilanțul contabil și raportul financiar vor fi adoptate la următoarea ședință.
Raportul financiar și raportul de activitate al Casei de Presă și Editură „Libertatea” pentru anul calendaristic 2019, Programul de activitate și planul financiar al Casei de Presă și Editură „Libertatea” pe anul calendaristic 2020, Raportul financiar și raportul de activitate al I.C.R.V. pe perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2019, Planul financiar și programul de activitate al I.C.R.V. pe anul 2020 și Decizia de deschidere a biroului C.N.M.N.R.S. în Cladova au fost adoptate în unanimitate.
Referitor la hotărârea C.N.M.N.R.S. pentru stoparea vânzării prin licitație a clădirii „Luceafărul” din Vârșeț, Stevan Mihailov a dat următoarea explicație: „În repetate rânduri, Consiliul Național a avut contacte cu autoritățile din Serbia și cu cele din România. După cum știți, pe agenda de lucru a comisiei mixte este retrocedarea bunurilor colective. Statul român urmarește și este foarte interesat de retrocedarea clădirii „Luceafărul”. Domnul Daniel Magdu a luat contactul cu ministerul abilitat. Avem convingerea din partea autorităților sârbe că există bunavoință de a se stopa licitația în prima fază. Pe parcurs au fost critici de ce nu s-a continuat la Strasbourg. Comunitatea Românilor din Serbia și Consiliul Național Român au predat dosarul de retrocedare. Au fost parcurși toți pașii juridici în Serbia. Problema cea mai mare este că din aspect juridic nu putem dovedi cine este moștenitorul legal, soluția fiind ca Guvernul să numească un moștenitor legal. Urmează ca în zilele următoare să avem întâlniri cu autoritățile de la Belgrad. O astfel de hotărâre ne-ar ajuta foarte mult în acest demers”.
După mai multe dezbateri, hotărârea C.N.M.N.R.S. pentru stoparea vânzării prin licitație a clădirii „Luceafărul” din Vârșeț a fost adoptată în unanimitate.
În urma ședinței, președintele Daniel Magdu a declarat următoarele: „Mă bucur că la ședința de azi am ajuns cu toții la un consens și că am votat în unanimitate hotărârea de stopare a Casei „Luceafărul”. Asta nu înseamnă că ea va fi retrocedată mâine, dar primul pas spre stoparea licitației este făcut. După aceea, trebuie să facem un efort comun pentru a găsi cea mai bună soluție în discuțiile cu statul sârb, cu instituțiile aferente și, bineînțeles, cu statul român, în interesul etniei noastre. De asemenea, au fost adoptate în unanimitate planul financiar și raportul de activitate al Casei de Presă și Editură „Libertatea” și cele ale Institutului Cultural al Românilor din Voivodina, bilanțurile contabile pa anul 2019, planurile financiare și raportul de activitate pe anul 2020. Prin urmare, Consiliul Național nu se amestecă în politica redacțională a presei sau în activitățile Institului Cultural. Ne dorim ca aceste instituții să funcționeze în baza legii și eticii din aceste domenii”.

Mariana STRATULAT