Invitație de participare la cea de a viii-a conferință științifică

Stimate colege și colegi,

Institutul Pedagogic al Voivodinei, Departamentul de Limba și Literatura Română al Facultății de Filosofie din Novi Sad și Consiliul Național al Minorității Naționale Române vă invită să participați la cea de a VIII-a conferință științifică internațională „Interculturalitatea și egalitatea de gen în învățământ – 2022“, care va avea loc în perioada de 1 octombrie 2022 la Novi Sad, în incinta Căminului studențesc „Europa“, Str. Ćirila i Metodija Nr.1.

Având în vedere tema principală Interculturalitatea și egalitatea de gen în învățământ – subtemele generale ale Conferinței sunt:

  • Interculturalitate și predare
  • Interculturalitate și egalitatea de gen
  • Interculturalitate și limbă
  • Interculturalitate și literatură
  • Interculturalitate și istorie
  • Interculturalitate și traducere
  • Interculturalitate și influența mediilor

Limbile de lucru ale conferinței sunt limba sârbă, limba engleză și limbile minorităților naționale/comunităților naționale din Voivodina.

Înscriere

La Conferință vă puteți înscrie pe cale electronică prin formularul care este accesibil la adresa: shorturl.at/xS189

Un autor se poate înscrie numai cu o singură lucrare. Lucrarea poate avea maxim trei autori.

Înscrierea poate fi trimisă cel târziu până pe 15 iunie 2022, prin formularul electronic. Înscrierile ajunse după această dată nu vor fi luate în considerație. Toți participanții vor primi informațiile necesare privind participarea până pe data de 15 august 2022.

Publicarea lucrărilor

Înaintea începerii Conferinței va fi publicat un Volum cu rezumate.

Lucrările alese și recenzate vor fi publicate în volumul Zbornik categoria M14, care va fi tipărit după conferință. Lucrările trebuie să fie de 16 până la 20 de pagini (rezumatul și bibliografia incluse), spațiul dintre rânduri trebuie să fie de 1,5 în sârbă, engleză sau una dintre limbile minorităților naționale/comunităților naționale din Republica Serbia în conformitate cu Chicago Manual Style.

Lucrările ajunse vor fi supuse verificării antiplagiat.

Termenul de predare a lucrărilor este de 31 decembrie 2022. Indicații suplimentare de pregătire a manuscrisului vor fi puse la dispoziție după terminarea Conferinței.

Taxa

Taxa de participare la Conferință nu se plătește. Participanții suportă singuri cheltuielile de transport și cazare.

Toate informațiile legate de Conferință sunt accesibile pe site-ul Institului Pedagogic al Voivodinei: interkult2022pzv@gmail.com

Vă așteptăm cu drag!