Concurs manifestări tradiționale

În conf. cu art. 7., al. 6., 10. și 13., al. 2, pct. 1. din Legea privind Consiliile Naționale ale
Minoritățiilor Naționale precum și art. 20. și 38. din Statutul Consiliului Național al Minorității
Naționale Române (CNMNR), Consiliul Executiv al CNMNR pe data de 01.09.2022. publică
următorul:

C O N C U R S

pentru finanțarea – confinanțarea programelor și proiectelor de importanță majoră pentru
minoritatea națională română în domeniul culturii – manifestări tradiționale.
Consiliul Național al Minorității Naționale Române va finanța – cofinanța proiectele și
programele pe baza Planului Financiar al CNMNR în domeniul culturii – manifestări
tradiționale, în valoare totală de 60.000,00 dinari, pentru următoareа manifestаrе tradițională:
 

 1. Memorialul Radu Flora.
  Condiții generale ale concursului
  Dreptul de a participa la concurs îl au în mod exclusiv: asociațiile culturale și de altă natură,
  înregistrate pentru desfășurarea activităților în domeniul culturii, de altă formă juridică care
  organizează evenimente culturale de interes special pentru minoritatea română.
 2. Criteriile de acordare a mijloacelor financiare:
 • Gradul de compatibilitate a programului/proiectului cu cerințele concursului și
  documentația de concurs;
 • Proiectul-programul satisface interesul general al minorității române în domeniul
  culturii, aplicantul a organizat manifestările tradiţionale în cauză;
 • Cererea trebuie însoțită de raportul privind cheltuirea mijloacelor financiare obținute de
  la CNMNR în anul  2021 la concursele precedente.
 1. Cererea de concurs se depune pe un formular special care însoțește acest concurs și
  poate fi regăsită pe site-ul CNMNR www.cnmnr.org sau la sediul acestuia, str. Vaska Pope nr.
  16, 26300 Vârșeț.
  Cererea va fi însoțită în mod obligatoriu de:
 • Copia hotărârii de înregistrare a subiectului la instituția abilitată, însoțită de descrierea
  domeniului de activitate pentru care subiectul este înregistrat;
 • Date generale privind beneficarul mijloacelor financiare;
 • Descrirerea detaliată a programului/proiectului și devizul financiar detaliat – descriere,
  metode, modalități de realizare, planul și tipurile de activități, beneficiarii proiectului, perioada
  de realizare (a se anexa descrierea pe cel mult două pagini); descrierea poate fi însoțită de
  materiale tipărite, audi-video și alte anexe privind proiectul sau subiectul.
 • Raportul privind cheltuirea mijloacelor financiare obținute de la CNMNR în anul 2021.
  la concursele precedente.
  Termenul limită de depunere a cererilor este 07.09.2022.
  Cererile însoțite de anexe se depun pe adresa:
  NACIONALNI SAVET RUMUNSKE NACIONALNE MANJINE
  VASKA POPE BR. 16
  26300 VRŠAC
  cu mențiunea – concursul din domeniul culturii – manifestări tradiționale Memorialul Radu
  Flora.
  Documentația depusă nu se returnează.
 1. Cererile depuse după termenul limită precum și cererile incomplete sau neconforme cu
  cerințele concurslului, trimise prin e-mail sau fax, precum și cererile subiecților care în perioada
  precedentă nu au justificat mijloacele financiare obținute de la CNMNR, nu vor fi evaluate.
 2. În conf. cu art. 45. din Statutul CNMNR, Departamentul pentru Cultură va înainta către
  Consiliul Executiv propunerile de repartizare a mijloacelor financiare;
 3. Consiliul Executiv adoptă hotărârea de repartizare a mijloacelor financiare în termen de
  2 zile de la primirea propunerii. Hotărârea finală se adoptă la prima următoarea ședință a
  CNMNR.
 4. În baza hotărârii CNMNR, președintele CNMNR, încheie contract cu beneficiarul, în
  care vor fi stipulate drepturile și obligațiile părților, urmând transferul mijloacelor financiare
  acordate.

Președintele
Consiliului Executiv al Consiliului Național al minorității naționale române


Rodica Almajan

Formular