Javni poziv

Na osnovu člana 15. stav 1. tačka 5. Zakona o Nacionalnim savetima nacionalnih manjina („Sl. Glasnik RS”, br. 72/2009, 20/2014 – odluka US, 55/2014 i 47/2018), i člana 2. Stav 1. Pravilnika o dodeli stipendija učenicima osnovnih i srednjih škola, Izvršni odbor Nacionalnog saveta rumunske nacionalne manjine na telefonskoj sednici održanoj 09.09.2022. godine, raspisuje

JAVNI POZIV

za dodelu stipendija učenicima osnovnih i srednjih škola

I USLOVI ZA PRIJAVU NA KONKURS ZA DODELU UČENIČKIH STIPENDIJA

Pravo da se prijave na Konkurs za dodelu učeničkih stipendija imaju učenici osnovnih škola i učenici gimnazije „Borislav Petrov Braca” iz Vršca i srednje ekonomsko-trgovinske škole „Dositej Obradović” iz Alibunara koji upišu prvi razred u odeljenju sa nastavnim rumunskim jezikom.

Stipendije dobijaju svi prijavljeni učenici koji ispunjavaju uslove predviđene Pravilnikom o dodeli stipendija učenicima osnovnih i srednjih škola.

II POTREBNA DOKUMENTA

Učenik prilikom prijavljivanja dostavlja Potvrdu izdatu od strane škole o upisu u prvi razred u odeljenje na rumunskom nastavnom jeziku za tekuću školsku 2022/2023. godinu.

III ROK ZA PRIJAVLJIVANJE

Rok za prijavljivanje je od 12.09.2022. godine do 30.09.2022. godine.

Prijavu i Potvrdu dostaviti na sledeću adresu:

NACIONALNI SAVET RUMUNSKE NACIONALNE MANJINE

Vaska Pope broj 16

26300 Vršac

(Prijava za učeničke stipendije)

IV ISPLATA STIPENDIJE

Za tekuću školsku 2022/2023. godinu stipendija se isplaćuje jednokratno u iznosu od 5.000,00 (pet hiljada dinara) preko tekućeg računa roditelja odnosno zakonskog staratelja učenika – korisnika stipendije.

V POSTUPAK

Odluku o dodeli stipendija donosi Izvršni odbor Nacionalnog saveta rumunske nacionalne manjine na osnovu podnetih prijava na Javni poziv nakon isteka roka za prijavljivanje.

Ugovor o stipendiranju potpisuje Predsednik Nacionalnog saveta rumunske nacionalne manjine sa roditeljem odnosno zakonskim starateljem učenika u ime i za račun učenika – korisnika stipendije.

VI OBRASCI

Obrazac Prijave za Javni poziv za dodelu stipendija učenicima osnovnih i srednjih škola nalazi se na sajtu Nacionalnog saveta rumunske nacionalne manjine www.cnmnr.org.

Prijavu podnosi roditelj odnosno zakonski staratelj učenika u ime učenika.

PREDSEDNIK IZVRŠNOG ODBORA

NACIONALNOG SAVETA RUMUNSKE NACIONALNE MANJINE

__________________

Rodika Almažan

Javni poziv

Formular