Саопштење за јавност

Национални Савет Румунске Националне Мањине реагује на увреде упућене поводом именовања нових чланова Управног Одбора НИУ Либертатеа, као и излагању неистиних чињеница. Увредама се нећемо бавити, већ ћемо изложити чињенично стање.

Национални Савет Румунске Националне Мањине у својству оснивача НИУ „Либертатеа” што је уређено Законом о националним саветима националних мањина област 4. члан 19., чланом 16. став 1. тачка 3., став 2. и став 4. Закона о јавном информисању и медијима, својом одлуком је именовао само оне чланове Управног Одбора које предлаже оснивач у складу са чланом 6. став. 2. Одлука о Новинској-Издавачкој Yстанови „Либертатеа”, чланом 20. став 1. тачка 5. Статута Националног Савета Румунске Националне Мањине и у складу са чланом 7. став 2. и члан 8. став 1. Статута НИУ „Либертатеа” од 25.05.2012. године.

Увидом у архиву Националног Савета Румунске Националне Мањине, утврђено је да је претходни сазив Националног Савета Румунске Националне Мањине именовао Управни Одбор НИУ Либертатеа 2015 године на мандат од 4 године. Одлуком о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Н.И.У. „Либертатеа” број 128/15 од 23.06.2015. године.

Национални савет је сходно члану 7. Одлуке о Новинској-Издавачкој установи „Либертатеа” и члану 8. Статута НИУ „Либертатеа“ од 25.05.2012. године, којима су дефинисане основне надлежности Управног Одбора, именовао чланове који задовољавају стручне критеријуме неопходне за даље унапређење рада установе.

Инсинуације да је слобода медија нарушена нису тачне, пошто у складу са одредбама члана 10. став. 1. Одлуке о оснивању НИУ Либертатеа, и члана 12. став. 1. Статута НИУ „Либертатеа”, Управни Одбор не утиче на уређивачку политику, то је искључиво задатак главних и одговорних уредника.

Жеља Националног Савета Румунске Националне Мањине је да Либертатеа увек објективно информише у интересу румунске националне мањине и у складу са етичким кодексом новинарства.

Извршни Одбор Националног Савета Румунске Националне Мањине