POZIV ZA UČEŠĆE NA VIII MEĐUNARODNOJ NAUČNOJ KONFERENCIJI INTERKULTURALNOST I RODNA RAVNOPRAVNOST U OBRAZOVANJU INTERKULT 2022

Poštovane koleginice i kolege,

Pedagoški zavod Vojvodine, Odsek za rumunistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i Nacionalni savet rumunske nacionalne manjine Vas pozivaju na Osmu međunarodnu naučnu konferenciju „Interkulturalnost i rodna ravnopravnost u obrazovanju 2022”, koja će biti održana 01. oktobra 2022. godine u Novom Sadu, u Studentskom domu „Evropa“, Ćirila i Metodija br. 1.

Imajući u vidu glavnu temu – Interkulturalnost i rodna ravnopravnost u obrazovanju – okvirne podteme Konferencije su:

  • Interkulturalnost i nastava
  • Interkulturalnost i rodna ravnopravnost
  • Interkulturalnost i jezik
  • Interkulturalnost i književnost
  • Interkulturalnost i istorija
  • Interkulturalnost i prevođenje
  • Interkulturalnost i uticaj medija.

Radni jezici konferencije su srpski, engleski i jezici nacionalnih manjina-nacionalnih zajednica u Vojvodini.

Prijava

Na Konferenciju se možete prijaviti elektronskim putem preko formulara koji je dostupan na adresi: shorturl.at/xS189

Jedan autor može prijaviti samo jedan rad. Rad može imati maksimalno tri autora.

Prijavu možete poslati najkasnije do 15. juna 2022. godine putem elektronskog formulara. Svi prijavljeni dobiće povratnu informaciju o učešću najkasnije do 15. avgusta 2022.

Objavljivanje radova

Pre početka Konferencije biće objavljena Knjiga sažetaka.

Odabrani i recenzirani radovi biće objavljeni u Zborniku kategorije M14, koji će biti štampan nakon Konferencije. Prilozi treba da budu dužine 16 do 20 strana (rezime i bibliografija uključeni), prored 1,5 na srpskom, engleskom ili nekom od jezika nacionalnih manjina-nacionalnih zajednica u Republici Srbiji u skladu sa Chicago Manual Style-om.

Pristigli radovi će biti podvrgnuti antiplagijat proveri.

Rok za predaju radova je 31. decembar 2022. godine. Dodatna uputstva za pripremu rukopisa biće dostavljena po završetku Konferencije.

Kotizacija

Kotizacija za učešće na Konferenciji se ne naplaćuje. Učesnici sami snose troškove putovanja i boravka.

Sve informacije u vezi sa Konferencijom možete potražiti na adresi interkult2022pzv@gmail.com

Dobro nam došli!