//Concurs

Concurs

NACIONALNI SAVET RUMUNSKE NACIONALNE MANJINE
CONSILIUL NAŢIONAL AL MINORITĂŢII NAŢIONALE ROMÂNE
NATIONAL COUNCIL OF THE ROMANIAN ETHNIC MINORITY
Vršac, Vaska Pope 16, tel/fax: 013/403-859, 065/892-8527
e-mail: consiliulnational.ro@gmail.com
 
 
Nr. Registr.
Vârșeț 30.03.2022.
 
 
În conf. cu art. 7., al. 6., 10. și 113., al. 2, pct. 1. din Legea privind Consiliile Naționale ale Minoritățiilor Naționale precum și art. 20. și 38. din Statutul Consiliului Național al Minorității Naționale Române (CNMNR), Consiliul Executiv al CNMNR pe data de 30.03.2022. publică următorul:
 
C O N C U R S
 
prin care se invită subiectele interesate de a depune cererea de finanțare în cadrul Concursului pentru cofinanțarea proiectelor care vizează păstrarea și protejarea bunurilor cultural-istorice ale apartenenților minorității naționale române în anul 2022.
 
Consiliul Național al Minorității Naționale Române va finanța – cofinanța proiectele și programele pe baza Planului Financiar al CNMNR în domeniul culturii., în valoare totală de 150.000,00 dinari, pentru următoarele domenii:
 
1.         Păstrarea și protejarea bunurilor cultural-istorice ale apartenenților minorității naționale române în anul 2022.
 
Condiții generale ale concursului
 
1.     Dreptul de a participa la concurs nu au instituțiile de cultură care sunt fondate din partea Republicii Serbia, PA Voivodina și autoguvernări locale..
 
2.     Criteriile de acordare a mijloacelor financiare:
 
–           Gradul de compatibilitate a programului/proiectului cu cerințele concurslului și documentația de concurs;
–           Proiectul-programul satisface interesul general al minorității române în domeniul culturii, aplicantul a organizat manifestările tradiţionale în cauză;
–           Cererea trebuie însoțită de raportul privind cheltuirea mijloacelor financiare obținute de la CNMNR în anul  2020 sau 2021.
–           Efectuarea lucrărilor la construcția, restaurarea și utilizarea sustenabilă a bunurilor cultural-istorice ale minorității naționale române.
 
 
2.         Cererea de concurs se depune pe un formular special care însoțește acest concurs și poate fi regăsită pe site-ul CNMNR www.cnmnr.org sau la sediul acestuia, str. Vaska Pope nr. 16, 26300 Vârșeț.
 
Cererea va fi însoțită în mod obligatoriu de:
 
–           Copia hotărârii de înregistrare a subiectului la instituția abilitată, însoțită de descrierea domeniului de activitate pentru care subiectul este înregistrat;
–           Date generale privind beneficarul mijloacelor financiare;
–           Descrirerea detaliată a programului/proiectului și devizul financiar detaliat – descriere, metode, modalități de realizare, planul și tipurile de activități, beneficiarii proiectului, perioada de realizare (a se anexa descrierea pe cel mult două pagini); descrierea poate fi însoțită de materiale tipărite, audi-video și alte anexe privind proiectul sau subiectul.
–           Raportul privind cheltuirea mijloacelor financiare obținute de la CNMNR în anul 2020. sau 2021.
 
Termenul limită de depunere a cererilor este 01.03.2022. până la ora 12 la biroul central din sediul CNMNR.
Cererile însoțite de anexe se depun pe adresa:
 
NACIONALNI SAVET RUMUNSKE NACIONALNE MANJINE
VASKA POPE BR. 16
26300 VRŠAC
cu mențiunea – concursul din domeniul culturii
Documentația depusă nu se returnează.
 
1.         Cererile depuse după termenul limită precum și cererile incomplete sau neconforme cu cerințele concurslului, trimise prin e-mail sau fax, precum și cererile subiecților care în perioada precedentă nu au justificat mijloacele financiare obținute de la CNMNR, nu vor fi evaluate.
2.         În conf. cu art. 45. din Statutul CNMNR, Departamentul pentru Cultură va înainta către Consiliul Executiv propunerile de repartizare a mijloacelor financiare;
3.         Consiliul Executiv adoptă hotărârea de repartizare a mijloacelor financiare în termen de 8 zile de la primirea propunerii. Hotărârea finală se adoptă la prima următoarea ședință a CNMNR.
4.         În baza hotărârii CNMNR, președintele CNMNR, încheie contract cu beneficiarul, în care vor fi stipulate drepturile și obligațiile părților, urmând transferul mijloacelor financiare acordate.
 
 
Președintele
Consiliului Executiv al Consiliului Național al minorității naționale române
 
________________________
Rodica Almajan