Јавни позив

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ РУМУНСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
ОДБОР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

Објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

Траже се сарадници за превод и лекторисање тестова за школска такмичења, на општинском, регионалном и републичком нивоу у свим школским дисциплинама, предвиђене од стране Министарства образовања, науке и технолошког развоја Републике Србије путем школског календара, а достављају се за превод и лекторисање од стране Покрајинског Секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице.

Потребан је превод и лекторисање на румунски језик за следеће предмете:

ОСНОВНА ШКОЛА:
• ШТА ЗНАШ О САОБРАЋАЈУ;
• МАТЕМАТИКА;
• ФИЗИКА;
• ХЕМИЈА;
• ГЕОГРАФИЈА;
• БИОЛОГИЈА;
• ИСТОРИЈА;
• ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА за 5 и 6 разред;
• ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ за 7 и 8 разред.

СРЕДЊА ШКОЛА
• БИОЛОГИЈА;
• ИСТОРИЈА;
• ХЕМИЈА.

Сарадници треба да се пријављују за:
• Превод тестова ( за сваки предмет – образовну дисциплину која улази у Календар школских такмичења за све нивое такмичења).
• Лекторисање свих превођених тестова ( за све нивое такмичења, у свим образовним дисциплинама које улазе у Календар школских такмичења).

Координатор одбора за образовање Националног Савета румунске националне мањине је контакт особа између преводилаца, летора и Секретаријата.

Обрачун за исплату ће се обавити након завршетка свих школских такмичења, када Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице, објави цену, обим материјала који је преведен и лекторисан и тачан износ за сваког сарадницка.

Преводилац у лектор сваке образовне дисциплине мора:
• да буде доступан у време одржавања такмичења (фебруар-мај) и да у кратком траженом року изврши превод ( дан и час пријема тестова неће бити познат унапред);
• да изврши посао брзо и исправно, да поштује кратке рокове постављени од стране Секретаријата (дан и час за достави завршених превода и леторисање биће тачно утврђени);
• да одлично познаје школску терминологију за сваку образовну дисциплину коју преводи или лекторише;
• да познаје рад на рачунару у различитим програмима (обрада текста, илустрације, да зна да прави анаграме, ребусе, укрштене речи итд, да поседује специјализоване програме и да зна да уноси математичке формуле и текст у слике и харте);
• да под пуном кривичном и материјалном одговорношћу чува у тајности тестове;
• да има досадашње искуство у превођењу тестова у изабраној образовној дисциплини;
• да буде доступан и да одржи комуникацију, телефонским или електорниским путем (маил), са контакт особом током целокупног трајања периода такмичења на свим нивоима.

Рок за достављање понуда је 7 (седам) дана од дања објављивања овог Јавног позива на порталу Управе за јавне набавке и на сајту Националног Савета румунске националне мањине.

ПОНУДЕ ДОСТАВИТИ НА АДРЕСУ

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ РУМУНСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
Ул. Васка Попе бр. 16.
26300 Вршац

У Вршцу 03.06.2019. године

Координатор одбора за образовање
Родика Алмажан