Именован је Управни Одбор НИУ Либертатеа

Дана 17.02.2020 одржана је телефонска седница Националног Савета Румунске Националне Мањине у складу са чланом 20 став 1 тачка 5 Статута Националног Савета Румунске Националне Мањине са једном тачком дневног реда:

– Разрешење и именовање чланова Управног одбора НИУ Либертатеа Панчево од стране оснивача – Националног Савета Румунске Националне Мањине

Са 12 гласова за, један против и два сусдржаних донета је следећа одлука:

I
Разрешавају се следећи чланови Управног Одбора НИУ ЛИбертатеа из Панчева:
1. Маријана Голомејић – председник
2. Анишоара Царан – члан
3. Роман Бугар – члан
4. Тодорел Раша – члан
5. Александра Ранковић – члан
6. Романца Гланда Крачун – члан

II
За чланове Управног Одбора НИУ Либертатеа именују се:
1. Маринел Петрика – члан
2. Мирча Маран – члан
3. Стела Неда Булик – члан
4. Виоара Лазар Бека – члан
5. Тамара Радојчић – члан
6. Симона Албу Баба – члан

ОДЛУКА