A fost numit Consiliul de Administrație al C.P.E. „Libertatea”

Pe data de 17.02.2020 a avut loc ședința telefonică a Consiliului Național al Minorității Naționale Române (CNMNR) în temeiul prevederilor articolului 20 aliniatul 1 punctul 5 al Statutului CNMNR, cu un punct pe ordinea de zi:

– Revocarea și numirea membrilor în Consiliul de Administrație al C.P.E. „Libertatea” din Panciova din partea Fondatorului – Consiliul Național al Minorității Naționale Române

Cu 12 voturi pentru, unul împotrivă și doi abținuți s-a adoptat următoarea hotărâre:

I
Se revocă din Consiliul de Administrație al C.P.E. „Libertatea” din Panciova
1. Mariana Golomeici – președinte
2. Anișoara Țăran – membru
3. Roman Bugar – membru
4. Todorel Rașa – membru
5. Alexandra Rancovici – membru
6. Romanța Glanda Crăciun – membru

II
În Consiliul de Administrație al C.P.E. „Libertatea” din Panciova se numesc:
1. Marinel Petrică – președinte
2. Mircea Măran – membru
3. Stela Neda Bulic – membru
4. Vioara Lazar Beca – membru
5. Tamara Radoicici – membru
6. Simona Albu Baba – membru

HOTĂRÂRE