Сomunicat de presă

Consiliul Național al Minorității Naționale Române reacționează ferm la insultele adresate cu prilejul numirii noilor membri în Consiliul de Administrație al C.P.E. „Libertatea”, precum și asupra expunerii unor neadevăruri.

Nu ne vom ocupa de insulte, vom expune doar faptele adevărate.

Consiliul Național al Minorității Naționale Române în calitate de fondator al C.P.E. „Libertatea”, reglementat de Legea privind consiliile minorităților naționale, articolul 19, articolul 16, alineatul 1, punctul 3, alineatul 2 și alineatul 4 al Legii privind informațiile publice și mass-media, prin decizia sa, i-a numit doar pe acei membri ai Consiliului de Administrație propuși de fondator, în conformitate cu articolul 6, alineatul 2, Decizia privind Casa de Presă și Editură „Libertatea”, articolul 20, alineatul 1, punctul 5. al Statutului Consiliului Național al Minorității Naționale Române și în conformitate cu articolul 7 alineatul 2 și articolul 8 alineatul 1 din Statutul C.P.E. „Libertatea” din 25.05.2012.

Cercetând arhivele Consiliului Național al Minorității Naționale Române am constatat că în anul 2015 fosta conducere a Consiliului Național al Minorității Naționale Române, a numit membri în Consiliul de Administrație a C.P.E. „Libertatea” pe o perioadă de patru ani, prin Decizia de demitere și numire a membrilor Consiliului de administrație al C.P.E. „Libertatea” nr. 128/15 din 23 iunie 2015.

Consiliul Național în conformitate cu articolul 8 din Decizia privind Casa de Presă și Editură „Libertatea” și cu articolul 8 al Statutului C.P.E. „Libertatea” din 25.05.2012, prin care au fost definite competențele de bază ale Consiliului de Administrație, a numit noi membri care îndeplinesc criteriile profesionale necesare pentru îmbunătățirea în continuare a activității Instituției.

Insinuările conform cărora libertatea presei ar fi fost încălcată nu sunt adevărate, deoarece în conformitate cu prevederile articolului 10, alineatul 1. al Deciziei privind fondarea C.P.E. „Libertatea” și articolul 12 alin. 1. al Statutului C.P.E. „Libertatea”, Consiliul de administrație nu influnețează politica redacțională, aceasta fiind doar sarcina redactorilor-șefi și responsabili.

Dorința Consiliului Național al Minorității Naționale Române este ca „Libertatea” să informeze obiectiv, în conformitate cu codul eticii jurnalistice, în interesul minorității naționale române.

Consiliul Executiv al Consiliului Național al Minorității Naționale Române