Concurs informare

În conformitate cu articolul 7, alineatul 6, articolul 10 și articolul 113 din Legea privind consiliile naționale ale minorităților naționale și articolele 20 și 38 din Statutul Consiliului Național al Minorității Naționale Române, la data de 04.07.2022. Consiliul Executiv al Consiliului Național al Minorității Naționale Române deschide

C O N C U R S

Pentru finanțarea – cofinanțarea proiectelor de importanță majoră pentru minoritatea națională română în anul 2022, din domeniul informării.

În baza Planului financiar al Consiliul Național al Minorității Naționale Române, Consiliul Național al Minorității Naționale Române va finanța – cofinanța proiecte și programe în valoare de 1,200,000.00 dinari pentru următoarele domenii din sfera mass-media:

  1. Reviste și ziare în limba română.
  2. Portaluri web care informează despre activitățile relevante pentru minoritatea / comunitatea română.
  3. Editarea de carte în limba română
  4. Recensământul 2022
  5. Echiparea redacțiilor

Criterii generale pentru participarea la concurs:

Dreptul de a participa la concurs au exclusiv: persoanele juridice, asociațiile, fundațiile și alte organizații înregistrate în Registrul corespunzător, în afară de persoanele juridice a cărui fondator este Republica Serbia, Provincia Autonomă Voivodina, autoguvernările locale sau Consiliul Național al Minorității Naționale Române.

Criteriile pentru acordarea surselor financiare sunt:
– Conformitatea proiectului / programului cu toate cerințele concursului și a documentelor concursului

– Proiectul/programul să fie din domeniul informării minorității naționale române

Solicitanții care depun cereri trebuie să prezinte un raport scurt despre activitățile lor, cel mult pe o pagină A4.

Cererea de finanțare se va depune pe un formular special, care face parte integrantă din documentația concursului și poate fi găsită pe site-ul Consiliului Național al Minorității Naționale Române www.cnmnr.org sau la biroul Consiliului Național al Minorității Naționale Române, strada Vaska Pope nr. 16, 26300 Vrsac
.

Pe lângă cererea de finanțare se vor depune obligatoriu și următoarele acte:

Copia înregistrării solicitantului la autoritatea competentă cu descrierea și codul activității pentru care este înregistrat beneficiarul..
Datele generale ale solicitantului
Descrierea detaliată a proiectului / programului și a structurii financiare detaliate – descrierea, modul și metoda de realizare, planul și tipurile de activități, beneficiarii vizați de proiect, timpul realizării programului sau proiectului etc. (Maxim 2 pagini, cu descrierea se poate depune și exemple de material tipărit anterior).
Termenul limită pentru depunerea cereri de finanțare este 20.07.2022.

Cererile se trimit la adresa

Национални Савет румунске националне мањине

Constiliul Național al Minorității Naționale Române

Васка Попе бр. 16

26300 Вршац

cu specificarea – Concurs din domeniul informării

Documentația depusă nu se va returna.

Cererile depuse după expirarea termenului sau cu proiecte cu documentație incompletă și cereri trimise prin fax sau e-mail, cereri nesemnate și neverificate, precum și cereri ale beneficiarilor cărora Consiliul Național al Minorității Naționale Române a alocat finanțare în perioada anterioară – cofinanțarea proiectelor, care nu au depus un raport privind realizarea lor, nu vor fi luate în considerare.
În conformitate cu articolul 45 din Statutul Consiliului Național al Minorității Naționale Române, Departamentul de Informare înaintează Consiliului Executiv al Consiliului propuneri de alocare a fondurilor.
Consiliul Executiv al Consiliului adoptă decizia privind alocarea fondurilor determinate de concurs în termen de 8 zile de la data primirii propunerii de alocare de către Departamentul pentru informare al Consiliului. Decizia privind alocarea fondurilor alocate de Concurs este supusă aprobării în prima următoare ședință a Consiliului Național al Minorității Naționale Române.
În temeiul deciziei de atribuire, președintele Consiliului Național al Minorității Naționale Române încheie un contract cu beneficiarul fondurilor în care vor fi reglementate drepturile și obligațiile reciproce și se va face plata fondurilor alocate.
Consiliului Executiv al Consiliului Național al Minorității Național Române

Președinte


Rodica Almăjan

Formular WORD

Formular PDF